khuda aur muhabbat (season 2)

harpalgeo

khuda aur muhabbat (season 2)

Written by: Hashim Nadeem

Directed by: Ali Usama

Producers: Babar Javed

Pakistani Drama

khuda aur muhabbat (season 2)

aa

FAQ's Section

Frequently Asked Questions

khuda aur muhabbat (season 2) was directed by Ali Usama.

Hashim Nadeem is the writer of khuda aur muhabbat (season 2) drama.

Babar Javed is the producers of khuda aur muhabbat (season 2) drama.