main khayal hoon kisi aur ka

hum-tv

main khayal hoon kisi aur ka

Written by: Shabana Ghulam Nabi

Directed by: Shabana Ghulam Nabi

Producers: Arif Lakhani & MD Productions

Pakistani Drama

main khayal hoon kisi aur ka

ma

FAQ's Section

Frequently Asked Questions

main khayal hoon kisi aur ka was directed by Shabana Ghulam Nabi.

Shabana Ghulam Nabi is the writer of main khayal hoon kisi aur ka drama.

Arif Lakhani & MD Productions is the producers of main khayal hoon kisi aur ka drama.